A - Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

 
  A KATEGORIJA CENA po času Cena ukupno
  Teoretska obuka 1nč (30+10 nč) 350,oo rsd 14.000,oo rsd
  Paraktična obuka 1mč (40 mč) 1.500,oo rsd 60.000,oo rsd
  A Kategorija   (ako ima B)    
  Teoretska obuka 1nč (5+2 nč) 400,oo rsd 2.800,oo rsd
  Paraktična obuka 1mč (40 mč) 1.500,oo rsd 60.000,oo rsd
  A Kategorija   (ako ima AM)    
  Praktična obuka 1mč (20 mč) 1.500,oo rsd 30.000,oo rsd
  A Kategorija ispiti   (teorijski i praktični)    
  Teorijski ispit A 4.000,oo rsd
  Praktični ispit A 5.000,oo rsd